Pilotowy system (WS01) Biblioteki&Archiwa Serbskeho instituta

kontakt: Wito Bejmak

Digitalny service

Serbska Bibliografija (Nowa)

Katalog/WebOPAC (Nowy)

Druhe strony

Intranet: Info k přistupam k Serbskej Bibliografiji

PDF: Info k přistupam k Serbskej Bibliografiji